Πέλματα Σιλικόνης – ”Antibacterial” – 07-2-044 – Vita