Περιαγκωνίδα Απλή Ελαστική – FT/EX 900 – Ortholand