Περιχειρίδα κανονική (διάσταση 22-30 cm) για MTV/MTD 51135 medisana