Περιχειρίδα μεγάλη (διάσταση 30-42 cm) για MTV/MTD 51126 Medisana