Περιπατητήρας Τροχήλατος με Υπομασχάλια – 09-2-081 – Vita