Πηχεοκαρπικός Νάρθηκας Ελαστικός Μπεζ Aqtivo Skin MOBIAK