Πιεσόμετρο Aναλογικό ”Riester” Tύπου Vaquez – Laubry – R-1380