Πηλός Εξάσκησης Theraputty® – Ώχρα – 2χ Μαλακό – 0811472 – mobiak