Πλαστικός Νάρθηκας Αντίχειρος ”Extended Thumb” Αριστερός- 2797 – Ortholand