Πλαστικός Νευρολογικός Νάρθηκας Άκρας Χειρός ”Hand Resting Splint” Αριστερός – OIK/1557 – Ortholand