Προγραμματιστής Χαπιών Εβδομαδιαίος Μεγάλος – ALFACARE – AC661