Προστατευτικό Αδιάβροχο Πλαστικό Κάλυμμα ” Leg Cast Cover” – Leg Cast Cover – Ortholand