Ρινικά σωληνάκια-ματογυάλια οξυγόνου 2,10m Salter Labs E1600Q ALFACARE