Σωλήνας Εξάσκησης με Χειρολαβές Μέτριος 0811439 MOBIAK