Σύστημα Υποβοήθησης Μετακίνησης Αμαξιδίου – Togo – Bischoff+Bischoff