Θεραπευτική Κάλτσα Διαβαθμισμένης Συμπίεσης “Therapy Class I” T31 mm/hg 18-21 Μπεζ Ortholand