Θεραπευτικό Καλσόν Διαβαθμισμένης Συμπίεσης “Class II” T43 Ortholand mm/hg 23-32 Μπεζ – Ortholand