Θεραπευτικό Καλσόν Διαβαθμισμένης Συμπίεσης “Therapy Class I” T33 mm/hg 18-21 Ortholand