Τηλεσκοπικός Μηροκνημικός Λειτουργικός Νάρθηκας ” Telescopic Irom Cool Knee Brace” – Irom Cool TElescopic – Ortholand