Τηλεσκοπικός Λειτουργικός Νάρθηκας Αγκώνα – Αριστερός – 0808306 mobiak