Βακτηρία Αγκώνος Παιδική Τικι, μπλε-πορτοκαλι 100 Kg Herdegen 0805226 mobiak