Βηματομετρητής Omron Walking style IV HJ325 – Λευκό- Omron