Βηματομετρητής Omron Walking style IV HJ325 – Μπλε – Omron