Μαξιλάρι Απαγωγής Ισχίων ”Τ. FREIKA” – 05-1-021 – Vita