Αναπνευστήρας Ventilogic LS – Νοσοκομειακή Έκδοση – 0808009 mobiak