Υπόδημα Βάδισης Για Πρόπλασμα Γύψου “Cast Shoe” – OΙΚ / 442 New – Ortholand