Υποπτέρνια Πέλματα «Gel» (Γυναικεία) – ft/1271 – Ortholand