Ζώνη Γυναικεία Διαχωρισμού Μηρών Koala – 0806688 MOBIAK