Ζώνη Oσφύος «Lobostate ασφαλείας» – 04-1-010 – Vita