Ζώνη Οσφύος Neoprene Με Μπανέλλες – K/J – Ortholand