Αισθητήρας Ενηλίκων Οξύμετρου – Nonin 8000ΑΑ – Alfacare