Αισθητήρας Νεογνικός Flex Οξύμετρου – Nonin 8008J – Alfacare