Ανταλλακτική Αντλία Ραβδωτού Αεροστρώματος – 0808578 – mobiak