Σετ Αεροστρώματος Kατακλίσεων ‘Libra 1” – 10-2-015 – Vita