Αρσενικός Σύνδεσμος Σωλήνα FLOVAC 0809129 MOBIAK (5 ΤΕΜΑΧΙΑ)