Δυναμικός Νάρθηκας Έκτασης Μεσοφαλάγγειας Άρθρωσης Δακτύλου – “PIP” – 11/A – Ortholand