Ελαστικός Νάρθηκας Ακινητοποίησης Καρπού & Αντίχειρα “Essencial” 0802716 MOBIAK