Επίστρωμα Μεγάλης Ακράτειας Μονό ”Incopad” – AC889 – Alfacare