Γερανός Ανύψωσης Aσθενών ”Atlas” (150 kg) – 0808038 mobiak