Ζώνη Χιαστί Αναπηρικού Αμαξιδίου – 0808869 – MOBIAK