Ηλεκτροκίνητο Αμαξίδιο – Mobility Power Chair “VT61036 MAX” – 09-2-147 – Vita