Ηλεκτροκίνητο Αμαξίδιο – Mobility Power Chair “VT61018ΤΤ” – 09-2-012 – Vita