Κάγκελα Διπλού Κρεβατιού-Κλίνης – AC840Β – Alfacare