Κάγκελα Μονού Κρεβατιού-Κλίνης – AC840Α – Alfacare