Κάλτσες Διαβαθμισμένης Συμπίεσης Κάτω Γόνατος Light Weight Class II 20-30 mmHg – 06-2-072 – Vita