Υποστήριγμα Mέσης ”Durable Lumbar Cushion” – 08-2-014 – Vita