Κάλτσες Ριζομηρίου Light Weight Class II 20-30 mmHg – 06-2-063 – Vita