Κηδεμόνας LSO (ΟΜΣΣ) Οσφύος Warrior – 0811207 mobiak