Ζώνη Οσφύος KED/029 – Neoprene Aerotech με εύκαμπτες πλαστικές μπανέλες- Ortholand