Κνημοποδικός Nάρθηκας με Aεροθάλαμο ”Air Rom 14″ – 06-2-184 – Vita